Bevarandepolicy

Bevarandepolicy

Vi bevarar dina personuppgifter bara under den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter. Nedan anger vi hur länge vi sparar dina personuppgifter för respektive ändamål.

Säljare/Uppdragsgivare

I samband med att du som Säljare/Uppdragsgivare av en bostad anlitar Lisenstedt Fastighetsförmedling för att förmedla bostaden och/eller vid genomförande av skriftlig värdering sparar vi dina personuppgifter enligt nedan.

Ändamål Kategorier av uppgifter Lagringstid Tidpunkt
Hantering av förmedling av bostad eller tjänst, inklusive kommunikation angående uppdraget, publicering av uppgifter och bilder på våra egna och samarbetspartners hemsidor och administration av handpenning
 • Namn
 • Personnummer
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Kontonummer
 • Köpeavtalet, inklusive prospekt
 • Information om bostaden, såsom bilder och försäljningspris
10 år Från undertecknande av köpeavtal.
Kommunikation av erbjudanden, t.ex. via e-post, SMS och andra kanaler, av boenderelaterade tjänster och produkter
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Namn
 • Besöksstatistik
1 år Från att mäklarens uppdrag för säljare/uppdragsgivaren upphör.
Kommunikation av försäljningspriser och adresser i olika kanaler, t.ex. genom utskick, publicering på våra egna och samarbetspartners hemsidor, samt i sociala medier i syfte att marknadsföra Lisenstedt Fastighetsförmedling Information om bostaden, såsom bilder och försäljningspris 1 år Från att mäklarens uppdrag för försäljning upphör.
Genomförande av kontroller för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Namn
 • Kontonummer
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Kopia på ID-handling
5 år Från att åtgärder för att uppnå kundkännedom vidtagits.
Fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. bokföringsregler
 • Kontonummer
 • Namn
 • Mäklararvode
7 år Från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutats


Potentiell säljare/Uppdragsgivare

Om du tar kontakt med Lisenstedt Fastighetsförmedling för att begära värdering av en bostad eller för att vi ska kunna lämna erbjudanden till dig sparar vi dina personuppgifter enligt nedan.

Ändamål Kategorier av uppgifter Lagringstid Tidpunkt
Hantering av en förfrågan om värderingsuppdrag
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Information om bostaden, t.ex. bostadstyp
 • Meddelande
12 månader Från förfrågan.
Genomförande av värderingsuppdrag
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Information om bostaden, t.ex. bostadstyp
 • Meddelande
10 år Från genomförandet av värderingen.
Kommunikation av erbjudanden av tjänster i olika kanaler, t.ex. via e-post, SMS och sociala medier
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Besöksstatistik
2 år Från att uppgiften samlats in.
Fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. bokföringsregler där värderingsuppdrag mot arvode genomförts
 • Kontonummer
 • Namn
 • Mäklararvode
7 år Från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutats.


Köpare

I samband med att du köper en bostad som Lisenstedt Fastighetsförmedling förmedlar sparar vi dina personuppgifter enligt nedan.

Ändamål Kategorier av uppgifter Lagringstid Tidpunkt
Administration av förmedling av bostad
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontonummer
 • Adress
 • E-post
 • Telefonnummer
10 år Från undertecknande av köpeavtal.
Kommunikation av erbjudanden i olika kanaler, t.ex. via e-post, SMS och sociala medier, av våra egna och samarbetspartners boenderelaterade tjänster och produkter, t.ex. bevakning av din bostads värdeutveckling, erbjudanden om bostadsvärdering, hemförsäkring och bolån
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Namn
 • Besöksstatistik
12 månader Från tillträdesdatumet.
Genomförande av kontroller för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism
 • Namn
 • Personnummer
 • Kontonummer
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Kopia på ID-handling
5 år Från att åtgärder för att uppnå kundkännedom vidtagits.
Fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. bokföringsregler
 • Kontonummer
 • Namn
 • Mäklararvode
7 år Från utgången av det kalenderår då relevant räkenskapsår avslutats.


Spekulanter

I samband med att du kontaktar Lisenstedt Fastighetsförmedling avseende objekt du är intresserad av sparar vi dina personuppgifter enligt följande.

Ändamål Kategorier av uppgifter Lagringstid Tidpunkt
Hantering av intresseanmälan för ett visst objekt, inklusive kommunikation angående objektet, t.ex. visat intresse av andra spekulanter och inkomna bud
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Bud
 • Personnummer
Ingen Från att objektet förmedlats.
Kommunikation av erbjudanden i olika kanaler, t.ex. via e-post, SMS och sociala medier av våra tjänster, t.ex. bostadsbevakning
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
2 år Från senaste kontakt, t.ex. besök på visning.
Kommunikation avseende andra objektstyper baserat på tidigare visat intresse
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
2 år Från senaste kontakt, t.ex. besök på visning
Genomförande av nöjdhetsundersökning avseende besökt visning
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
3 månader Från genomförd undersökning för att sammanställa svaren.
Föra budförteckning
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Uppgift om lämnade bud
10 år Från att budgivningen avslutats


Användare av webbplatsen

När du besöker Lisenstedt Fastighetsförmedlings webbplats sparar vi dina personuppgifter enligt nedan.

Ändamål Kategorier av uppgifter Lagringstid Tidpunkt
Hantering av bostads- och värdebevakningar
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Uppgift om registrerade bevakningar
Till avregistrering från bostads-och värdebevakning Från registrering av bostadsbevakning
Kommunikation av objekt i digitala kanaler, t.ex. sociala medier, baserat på användning av webbplatsen Användargenererade uppgifter, t.ex. besöks-och klickhistorik Tillsvidare (aggregerade uppgifter)


Övriga behandlingar

Ändamål Kategorier av uppgifter Lagringstid Tidpunkt
Genomförande av uppföljning och utvärdering av genomförda uppdrag, tillhandahållna tjänster etc. Information om genomförda uppdrag, t.ex. försäljningspris, område etc. 3 månader Från genomförd undersökning för sammanställning av svaren.
Besvara förfrågningar
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
12 månader Från förfrågan.
Fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk, t.ex. för att hantera klagomål och i samband med en rättstvist
 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Information om genomfört uppdrag
Under tillämplig preskriptionstid
Hantering, skydd och utveckling av våra system och tjänster
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-postadress och telefonnummer)
 • Personnummer
13 månader Från tidpunkten för logghändelsen.
mäklare,fastighetsmäklare,mäklare Trollhättan,mäklare Lilla Edet,bostadsrätt till salu, hem till salu, bostäder till salu Trollhättan, lägenhet Trollhättan
Öppna chatten
1
Lisenstedt Fastighetsförmedling
Välkommen till Lisenstedt Fastighetsförmedling!
Vad kan vi hjälpa dig med?
Jag vill boka en värdering
Jag vill sälja
Jag vill köpa
Kontakta mig